Consumentenmonitor AFM voor beleggers: inzicht in de beleggingswereld

Als belegger is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op de financiële markten. Het is echter net zo belangrijk om te weten hoe consumenten denken over beleggingen en financiële producten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert regelmatig de Consumentenmonitor, een onderzoek naar de mening en ervaringen van consumenten op het gebied van financiële dienstverlening. In dit artikel bespreken we wat de Consumentenmonitor inhoudt, waarom het belangrijk is voor beleggers en wat de belangrijkste bevindingen zijn van de meest recente Consumentenmonitor.

Wat is de Consumentenmonitor AFM?

De Consumentenmonitor is een onderzoek dat de AFM uitvoert onder consumenten in Nederland. Het onderzoek richt zich op de mening en ervaringen van consumenten met betrekking tot financiële dienstverlening, zoals leningen, verzekeringen en beleggingen. De resultaten van de Consumentenmonitor worden gepubliceerd op de website van de AFM en dienen als basis voor het beleid van de AFM en andere instanties op het gebied van financiële dienstverlening.

Waarom is de Consumentenmonitor belangrijk voor beleggers?

Als belegger is het belangrijk om te weten hoe consumenten denken over beleggingen en financiële producten. De Consumentenmonitor biedt inzicht in de kennis en houding van consumenten ten opzichte van beleggen en de financiële sector in het algemeen. Dit kan beleggers helpen om beter te begrijpen hoe consumenten denken over beleggingen en waarom ze wel of niet beleggen. Dit kan op zijn beurt helpen bij het ontwikkelen van betere beleggingsproducten en -strategieën die aansluiten bij de behoeften van consumenten.

De Consumentenmonitor AFM voor beleggers toont aan dat slechts 25% van de beleggers begrijpt wat de kosten zijn van hun beleggingen.

Consumentenmonitor afm voor beleggers

De belangrijkste bevindingen van de Consumentenmonitor

De meest recente Consumentenmonitor werd gepubliceerd in 2020. Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste bevindingen:

1. Beleggen wordt als risicovol gezien

Uit de Consumentenmonitor blijkt dat consumenten beleggen als risicovol beschouwen. Slechts 14% van de ondervraagden gaf aan dat beleggen weinig risico met zich meebrengt. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat veel consumenten terughoudend zijn om te beleggen.

2. Weinig vertrouwen in de financiële sector

Consumenten hebben weinig vertrouwen in de financiële sector. Slechts 22% van de ondervraagden gaf aan veel vertrouwen te hebben in banken en verzekeraars. Dit gebrek aan vertrouwen kan een reden zijn waarom veel consumenten terughoudend zijn om te beleggen.

3. Weinig kennis over beleggen

Uit de Consumentenmonitor blijkt dat veel consumenten weinig kennis hebben over beleggen. Slechts 32% van de ondervraagden gaf aan voldoende kennis te hebben om te kunnen beleggen. Dit gebrek aan kennis kan een reden zijn waarom veel consumenten terughoudend zijn om te beleggen.

4. Beleggen voor de lange termijn

Als consumenten wel beleggen, doen ze dat vooral voor de lange termijn. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 67% van de ondervraagden aangeeft te beleggen voor de lange termijn. Slechts 11% belegt voor de korte termijn.

5. Beleggen in duurzame fondsen

Duurzaam beleggen wordt steeds populairder onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 44% van de ondervraagden aangeeft geïnteresseerd te zijn in duurzaam beleggen. Slechts 16% geeft aan hier niet in geïnteresseerd te zijn.

6. Beleggen via internet

Steeds meer consumenten beleggen via internet. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 44% van de ondervraagden aangeeft te beleggen via internet. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

7. Beleggen bij de bank

De meeste consumenten die beleggen, doen dat via hun bank. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 60% van de ondervraagden die beleggen, dit doen via hun bank. Slechts 17% belegt via een beleggingsonderneming.

8. Kosten van beleggen

Consumenten zijn zich bewust van de kosten die gepaard gaan met beleggen. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 77% van de ondervraagden aangeeft dat de kosten belangrijk zijn bij het kiezen van een beleggingsproduct.

9. Risico’s van beleggen

Consumenten zijn zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggen. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 84% van de ondervraagden aangeeft dat het belangrijk is om de risico’s van beleggen te begrijpen voordat ze beginnen met beleggen.

10. Vermogensbeheer

Consumenten die niet zelf willen beleggen, kiezen vaak voor vermogensbeheer. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 22% van de ondervraagden gebruikmaakt van vermogensbeheer. Dit percentage is de afgelopen jaren gestegen.

11. Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed is populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 25% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in vastgoed.

12. Invloed van corona op beleggen

De coronapandemie heeft invloed gehad op de manier waarop consumenten denken over beleggen. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 30% van de ondervraagden aangeeft dat hun beleggingsgedrag is veranderd als gevolg van de coronapandemie.

13. Beleggen in cryptocurrencies

Beleggen in cryptocurrencies is nog niet populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat slechts 3% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in cryptocurrencies.

14. Beleggen in aandelen

Beleggen in aandelen is het populairst onder consumenten die beleggen. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 46% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in aandelen.

15. Beleggen in obligaties

Beleggen in obligaties is minder populair onder consumenten dan beleggen in aandelen. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 22% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in obligaties.

16. Beleggen in beleggingsfondsen

Beleggen in beleggingsfondsen is populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 29% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in beleggingsfondsen.

17. Beleggen in ETF’s

Beleggen in ETF’s is nog niet populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat slechts 5% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in ETF’s.

18. Beleggen in opties en futures

Beleggen in opties en futures is niet populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat slechts 2% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in opties en futures.

19. Beleggen in edelmetalen

Beleggen in edelmetalen is populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 18% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in edelmetalen.

20. Beleggen in crowdfunding

Beleggen in crowdfunding is nog niet populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat slechts 1% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in crowdfunding.

21. Beleggen in groene obligaties

Beleggen in groene obligaties is populair onder consumenten die geïnteresseerd zijn in duurzaam beleggen. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 19% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in groene obligaties.

22. Beleggen in microkredieten

Beleggen in microkredieten is nog niet populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat slechts 1% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in microkredieten.

23. Beleggen in private equity

Beleggen in private equity is niet populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat slechts 1% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in private equity.

24. Beleggen in hedgefondsen

Beleggen in hedgefondsen is niet populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat slechts 1% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in hedgefondsen.

25. Beleggen in vastgoedfondsen

Beleggen in vastgoedfondsen is populair onder consumenten. Uit de Consumentenmonitor blijkt dat 11% van de ondervraagden aangeeft te beleggen in vastgoedfondsen.

De Consumentenmonitor van de AFM biedt waardevolle inzichten in de kennis, houding en ervaringen van consumenten ten opzichte van beleggen en de financiële sector in het algemeen. Als belegger is het belangrijk om deze inzichten in overweging te nemen bij het ontwikkelen van beleggingsproducten en -strategieën. De meest recente Consumentenmonitor laat zien dat consumenten beleggen als risicovol beschouwen en weinig vertrouwen hebben in de financiële sector. Ook blijkt dat veel consumenten weinig kennis hebben over beleggen. Beleggers kunnen deze inzichten gebruiken om beter te begrijpen hoe consumenten denken over beleggen en waarom ze wel of niet beleggen.

“De consumentenmonitor van AFM biedt beleggers waardevolle inzichten in de behoeften en ervaringen van consumenten op het gebied van beleggen.”

Leave a Comment