Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij aanpakkendiehandel.nl. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Aanpakkendiehandel.nl is een website die informatie verstrekt over beleggen in aandelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op onze website, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, zijn eigendom van aanpakkendiehandel.nl, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om onze inhoud te kopiĆ«ren, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op onze website. Wij raden u aan om altijd professioneel advies in te winnen voordat u belegt in aandelen.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze websites.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om onze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele of gevolgschade.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over onze gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website.