Verantwoord beleggen bij ACTIAM: Ontdek de duurzame aandelenopties

beleggen is een manier om geld te verdienen, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Verantwoord beleggen is een term die steeds meer wordt gebruikt in de financiële wereld. Het verwijst naar het nemen van investeringsbeslissingen die niet alleen financieel rendement opleveren, maar ook rekening houden met sociale, milieu- en governance-aspecten. ACTIAM is een vermogensbeheerder die zich richt op verantwoord beleggen. In dit artikel gaan we dieper in op wat verantwoord beleggen inhoudt en hoe ACTIAM dit toepast in haar beleggingsstrategie.

Wat is verantwoord beleggen?

Verantwoord beleggen is een beleggingsstrategie die rekening houdt met de impact van investeringen op mens en milieu. Het gaat om het nemen van investeringsbeslissingen die niet alleen financieel rendement opleveren, maar ook bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie, sociale gelijkheid of goed bestuur.

Waarom is verantwoord beleggen belangrijk?

Verantwoord beleggen is belangrijk omdat het bijdraagt aan een duurzame toekomst voor mens en milieu. Door te beleggen in bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, kunnen we bijdragen aan een betere wereld. Daarnaast kan verantwoord beleggen ook financieel rendement opleveren. Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben vaak een betere reputatie en zijn beter in staat om in te spelen op veranderingen in de markt.

Verantwoord beleggen bij actiam

Hoe past ACTIAM verantwoord beleggen toe?

ACTIAM is een vermogensbeheerder die zich richt op verantwoord beleggen. Dit betekent dat zij bij het nemen van investeringsbeslissingen niet alleen kijken naar financieel rendement, maar ook naar de impact van investeringen op mens en milieu. ACTIAM hanteert hierbij een aantal criteria, zoals:

  • Duurzaamheid: bedrijven moeten zich inzetten voor duurzaamheid en een positieve bijdrage leveren aan het milieu.
  • Sociale gelijkheid: bedrijven moeten respect hebben voor mensenrechten en arbeidsvoorwaarden.
  • Goed bestuur: bedrijven moeten transparant zijn en goed bestuur hebben.

Hoe selecteert ACTIAM haar beleggingen?

ACTIAM selecteert haar beleggingen op basis van een aantal criteria. Zo wordt er gekeken naar de duurzaamheid van het bedrijf, de financiële prestaties en de marktpositie. Daarnaast wordt er gekeken naar de impact van het bedrijf op mens en milieu. Bedrijven die niet voldoen aan de criteria van ACTIAM worden uitgesloten van beleggingen.

Welke beleggingsproducten biedt ACTIAM aan?

ACTIAM biedt verschillende beleggingsproducten aan die gericht zijn op verantwoord beleggen. Zo zijn er duurzame fondsen die beleggen in bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er indexfondsen die beleggen in een brede selectie van duurzame bedrijven. Ook biedt ACTIAM maatwerkoplossingen aan voor institutionele beleggers.

“Bij Actiam geloven we dat verantwoord beleggen niet alleen goed is voor de wereld, maar ook voor uw portemonnee.”

Actiam uw specialist in duurzaam beleggen

Hoe presteren de beleggingsproducten van ACTIAM?

De beleggingsproducten van ACTIAM hebben over het algemeen goede rendementen behaald. Dit komt mede doordat ACTIAM zich richt op bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze bedrijven hebben vaak een betere reputatie en zijn beter in staat om in te spelen op veranderingen in de markt.

Wat is het verschil tussen verantwoord beleggen en traditioneel beleggen?

Het verschil tussen verantwoord beleggen en traditioneel beleggen is dat bij verantwoord beleggen niet alleen gekeken wordt naar financieel rendement, maar ook naar de impact van investeringen op mens en milieu. Bij traditioneel beleggen staat het financieel rendement voorop en wordt er minder gekeken naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat zijn de voordelen van verantwoord beleggen?

Het beleggen op een verantwoorde manier heeft verschillende voordelen. Zo draagt verantwoord beleggen bij aan een duurzame toekomst voor mens en milieu. Daarnaast kan verantwoord beleggen ook financieel rendement opleveren. Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben vaak een betere reputatie en zijn beter in staat om in te spelen op veranderingen in de markt.

Actiam is de eerste Nederlandse vermogensbeheerder die de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties ondertekende en heeft sindsdien elk jaar de hoogste score behaald.

Actiam voor een groenere toekomst

Wat zijn de risico’s van verantwoord beleggen?

Het beleggen op een verantwoorde manier brengt ook risico’s met zich mee. Zo kunnen bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid minder winst maken dan bedrijven die zich hier minder op richten. Daarnaast kan het selecteren van de juiste beleggingen een uitdaging zijn en kan het beleggingsproces complex zijn.

Hoe zorgt ACTIAM voor een goede balans tussen financieel rendement en duurzaamheid?

ACTIAM zorgt voor een goede balans tussen financieel rendement en duurzaamheid door te investeren in bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook financieel gezond zijn en een goede marktpositie hebben. Daarnaast wordt er bij het selecteren van beleggingen gekeken naar de impact op mens en milieu en wordt er rekening gehouden met de risico’s die verbonden zijn aan de beleggingen.

Hoe transparant is ACTIAM over haar beleggingsstrategie?

ACTIAM is transparant over haar beleggingsstrategie. Zo publiceert zij regelmatig rapporten waarin zij haar beleggingsstrategie toelicht en de prestaties van haar beleggingsproducten bespreekt. Daarnaast publiceert ACTIAM jaarlijks een duurzaamheidsverslag waarin zij haar beleid op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid toelicht.

Verantwoord beleggen Kies Actiam

Hoe gaat ACTIAM om met controversiële sectoren?

ACTIAM gaat kritisch om met controversiële sectoren, zoals de wapenindustrie en de tabaksindustrie. Bedrijven die actief zijn in deze sectoren worden over het algemeen uitgesloten van beleggingen. Daarnaast hanteert ACTIAM ook criteria voor andere sectoren, zoals de olie- en gasindustrie en de voedingsindustrie.

Hoe betrekt ACTIAM haar klanten bij verantwoord beleggen?

ACTIAM betrekt haar klanten bij verantwoord beleggen door regelmatig te communiceren over haar beleggingsstrategie en haar prestaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast biedt ACTIAM ook de mogelijkheid voor klanten om specifieke wensen en eisen te bespreken bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille.

Hoe gaat ACTIAM om met duurzaamheid en klimaatverandering?

ACTIAM gaat actief om met duurzaamheid en klimaatverandering. Zo heeft zij zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en heeft zij een strategie ontwikkeld om haar beleggingen te verduurzamen. Daarnaast hanteert ACTIAM criteria op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering bij het selecteren van beleggingen.

Actiam uw gids in duurzaam beleggen

Hoe zorgt ACTIAM voor een goede diversificatie van haar beleggingsportefeuilles?

ACTIAM zorgt voor een goede diversificatie van haar beleggingsportefeuilles door te investeren in verschillende sectoren en regio’s. Hierdoor wordt het risico van beleggingen gespreid en wordt er een betere balans gevonden tussen financieel rendement en duurzaamheid.

Hoe gaat ACTIAM om met het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen?

ACTIAM gaat actief om met het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Hierbij wordt gekeken naar de impact van de beslissingen op mens en milieu en wordt er gestemd voor het behoud van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoe meet ACTIAM haar impact op mens en milieu?

ACTIAM meet haar impact op mens en milieu door middel van verschillende meetmethoden. Zo wordt er gekeken naar de CO2-uitstoot van de beleggingsportefeuilles en wordt er gerapporteerd over de impact van beleggingen op mens en milieu.

Beleggen met oog voor de toekomst

Hoe gaat ACTIAM om met de privacy van haar klanten?

ACTIAM gaat zorgvuldig om met de privacy van haar klanten. Zo worden persoonsgegevens alleen gebruikt voor het uitvoeren van beleggingsactiviteiten en worden deze niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant.

Verantwoord beleggen is een beleggingsstrategie die rekening houdt met de impact van investeringen op mens en milieu. ACTIAM is een vermogensbeheerder die zich richt op verantwoord beleggen en hierbij een aantal criteria hanteert, zoals duurzaamheid, sociale gelijkheid en goed bestuur. ACTIAM biedt verschillende beleggingsproducten aan die gericht zijn op verantwoord beleggen en heeft over het algemeen goede rendementen behaald. ACTIAM gaat actief om met duurzaamheid en klimaatverandering en betrekt haar klanten bij verantwoord beleggen.

Leave a Comment