Beleggingen bank failliet? Ontdek hoe u uw aandelen kunt beschermen

Het is een nachtmerrie voor elke belegger: de bank waarbij je belegt gaat failliet. Wat zijn nu de gevolgen van zo’n faillissement? In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijke gevolgen voor beleggers en wat je kan doen om jezelf te beschermen.

“Beleggingen bij een failliete bank zijn als een kaartenhuis dat in elkaar stort.”

Wat gebeurt er bij een faillissement van een bank?

Wanneer een bank failliet gaat, wordt er een curator aangesteld die het beheer van de bank overneemt. Hij gaat op zoek naar manieren om de schulden van de bank af te lossen. Dit kan betekenen dat de bank wordt verkocht aan een andere bank of dat de activa van de bank worden verkocht.

Wat zijn de gevolgen voor beleggers?

Als belegger bij een failliete bank kan je te maken krijgen met verschillende gevolgen. Het kan zijn dat je je beleggingen kwijtraakt of dat je een deel van je beleggingen verliest. Er zijn verschillende manieren waarop je als belegger beschermd kan worden.

Beleggingen bank failliet

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel is een regeling die ervoor zorgt dat spaarders en rekeninghouders beschermd worden bij een faillissement van een bank. De regeling geldt voor bedragen tot 100.000 euro per persoon per bank. Dit betekent dat als de bank failliet gaat, je tot dat bedrag vergoed kan worden.

Beleggingsverzekeringen

Als je belegt via een beleggingsverzekering, ben je niet direct afhankelijk van de bank waarbij je belegt. Je belegt dan namelijk via een verzekeringsmaatschappij. Als de bank failliet gaat, heeft dit geen directe gevolgen voor je beleggingen.

Beleggingsfondsen

Als je belegt via beleggingsfondsen, ben je indirect afhankelijk van de bank waarbij je belegt. Beleggingsfondsen beleggen namelijk het geld van verschillende beleggers gezamenlijk. Als de bank failliet gaat, kan het zijn dat het beleggingsfonds wordt overgenomen door een andere partij.

Beleggingsadvies bank niet meer betrouwbaar

Aandelen

Als je belegt in aandelen van een bank, kan het faillissement van de bank grote gevolgen hebben voor je beleggingen. De waarde van de aandelen kan namelijk sterk dalen of zelfs volledig verdwijnen. Het is daarom belangrijk om je beleggingen goed te spreiden en niet alleen in aandelen van één bank te beleggen.

Obligaties

Als je belegt in obligaties van een bank, leen je geld uit aan de bank. Bij een faillissement van de bank kan het zijn dat je je geld niet terugkrijgt of dat je een deel van je geld verliest. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de financiële positie van de bank voordat je belegt in obligaties.

Wat kan je doen om jezelf te beschermen?

Er zijn verschillende manieren waarop je jezelf kan beschermen tegen de gevolgen van een faillissement van een bank. Hieronder bespreken we een aantal mogelijkheden.

Faillissement bank beleggen niet meer veilig

Spreiden van je beleggingen

Het is belangrijk om je beleggingen goed te spreiden. Door je geld te verdelen over verschillende beleggingen en banken, verklein je het risico dat je al je geld kwijtraakt bij een faillissement van één bank.

Goed kijken naar de financiële positie van de bank

Voordat je belegt bij een bank, is het belangrijk om goed te kijken naar de financiële positie van de bank. Hoe staat de bank er financieel voor en wat zijn de vooruitzichten? Door hier goed naar te kijken, kan je beter inschatten wat het risico is dat de bank failliet gaat.

Beleggen via een beleggingsverzekering

Als je belegt via een beleggingsverzekering, ben je niet direct afhankelijk van de bank waarbij je belegt. Dit kan een manier zijn om jezelf te beschermen tegen de gevolgen van een faillissement van een bank.

Beleggingsfondsen bank in slechte staat

Beleggen via beleggingsfondsen

Als je belegt via beleggingsfondsen, ben je indirect afhankelijk van de bank waarbij je belegt. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de financiële positie van het beleggingsfonds en de bank waarbij het beleggingsfonds belegt.

Beleggen in obligaties met een hoge rating

Als je belegt in obligaties, is het belangrijk om te kijken naar de rating van de obligaties. Obligaties met een hoge rating hebben een lager risico op faillissement dan obligaties met een lage rating.

In Nederland zijn beleggingen tot €20.000 per persoon gegarandeerd bij een faillissement van een bank.

Beleggen in aandelen met een goede spreiding

Als je belegt in aandelen, is het belangrijk om je beleggingen goed te spreiden. Door te beleggen in aandelen van verschillende bedrijven en sectoren, verklein je het risico dat je al je geld kwijtraakt bij een faillissement van één bedrijf.

Risico s van beleggen bij banken

Neem een financieel adviseur in de arm

Als je twijfelt over je beleggingen of als je niet goed weet hoe je jezelf kan beschermen tegen de gevolgen van een faillissement van een bank, kan het verstandig zijn om een financieel adviseur in de arm te nemen. Hij kan je helpen om je beleggingen goed te spreiden en om te kijken naar de financiële positie van de banken waarbij je belegt.

Een faillissement van een bank kan grote gevolgen hebben voor beleggers. Het is daarom belangrijk om jezelf goed te beschermen tegen deze gevolgen. Door je beleggingen goed te spreiden en goed te kijken naar de financiële positie van de banken waarbij je belegt, kan je het risico op verlies van je beleggingen verminderen. Ook kan het verstandig zijn om een financieel adviseur in de arm te nemen als je twijfelt over je beleggingen.

Leave a Comment