Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen: alles wat je moet weten!

Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (BIK) is een belangrijk onderwerp voor mensen die hun geld investeren in verschillende financiële instrumenten. Het is een manier om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen over je inkomsten uit sparen en beleggen. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over BIK, inclusief hoe het wordt berekend, welke soorten inkomsten eronder vallen en hoe je belasting kunt besparen.

Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt berekend op basis van een fictief rendement van 4% over het vermogen.

Wat is belastbaar inkomen uit sparen en beleggen?

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is een manier om de inkomsten uit sparen en beleggen te belasten. Het is een onderdeel van de inkomstenbelasting en wordt berekend op basis van het totale inkomen uit sparen en beleggen dat je in een jaar hebt verdiend, verminderd met de kosten die je hebt gemaakt om deze inkomsten te verdienen.

“Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is een belangrijke factor bij het bepalen van de belastingdruk op vermogen.”

Hoe wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen berekend?

Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt berekend door je totale inkomen uit sparen en beleggen te verminderen met de kosten die je hebt gemaakt om deze inkomsten te verdienen. De kosten die je kunt aftrekken zijn onder andere de kosten van het beheer van je beleggingsportefeuille en de rente die je betaalt over leningen die je hebt afgesloten om te beleggen.

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Welke soorten inkomsten vallen onder het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen?

Er zijn verschillende soorten inkomsten die onder het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen vallen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Rente op spaarrekeningen en deposito’s
 • Dividend uit aandelen
 • Inkomsten uit beleggingsfondsen
 • Inkomsten uit obligaties

Hoe kun je belasting besparen op het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen?

Er zijn verschillende manieren waarop je belasting kunt besparen op het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Gebruik maken van de heffingsvrije voet. Dit is een bedrag dat je niet hoeft te betalen over je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. In 2021 is dit bedrag €50.000 voor alleenstaanden en €100.000 voor fiscale partners.
 • Aftrekken van kosten. Zoals eerder genoemd kun je bepaalde kosten aftrekken van je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.
 • Spreiden van je beleggingen. Door je beleggingen te spreiden over verschillende financiële instrumenten en instellingen kun je het risico verkleinen en daarmee ook de belasting die je moet betalen.

Wat zijn de regels rondom het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in 2021?

In 2021 zijn er verschillende regels rondom het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Zoals eerder genoemd is de heffingsvrije voet voor alleenstaanden €50.000 en voor fiscale partners €100.000. Daarnaast is het tarief voor de belasting op het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 31%. Ook zijn er regels rondom de aftrekbaarheid van kosten en het spreiden van beleggingen.

Beleggen voor belastingvoordeel

Wat zijn de voordelen van sparen en beleggen?

Sparen en beleggen hebben verschillende voordelen. Zo kun je door te sparen een financiële buffer opbouwen voor onvoorziene uitgaven. Door te beleggen kun je je vermogen laten groeien en op de lange termijn een hoger rendement behalen dan bij sparen. Ook kun je door te beleggen spreiden over verschillende financiële instrumenten en daarmee het risico verkleinen.

Wat zijn de risico’s van sparen en beleggen?

Sparen en beleggen brengen ook risico’s met zich mee. Zo kan de waarde van je beleggingen dalen, waardoor je minder geld terugkrijgt dan je hebt geïnvesteerd. Ook zijn er risico’s verbonden aan het spreiden van je beleggingen, zoals het niet goed inschatten van het risico van bepaalde financiële instrumenten.

Wat is het verschil tussen sparen en beleggen?

Het verschil tussen sparen en beleggen is dat sparen een laag risico heeft en een vast rendement oplevert, terwijl beleggen een hoger risico heeft en een hoger rendement kan opleveren. Bij sparen leg je geld weg bij een bank en ontvang je rente over dit bedrag. Bij beleggen investeer je geld in verschillende financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.

Inkomen uit spaarrekening

Wat zijn de voor- en nadelen van sparen?

Het voordeel van sparen is dat het een veilige manier is om je geld te laten groeien. Je weet namelijk van tevoren hoeveel rente je ontvangt en hoeveel geld je aan het einde van de looptijd terugkrijgt. Het nadeel is dat de rente op spaarrekeningen momenteel erg laag is, waardoor het rendement ook laag is. Daarnaast is sparen niet geschikt voor mensen die snel rendement willen behalen.

Wat zijn de voor- en nadelen van beleggen?

Het voordeel van beleggen is dat het potentieel een hoger rendement oplevert dan sparen. Daarnaast kun je door te spreiden het risico verkleinen. Het nadeel is dat beleggen risicovoller is dan sparen en dat de waarde van je beleggingen kan dalen. Beleggen is daarom niet geschikt voor mensen die geen risico willen nemen.

Wat zijn de verschillende soorten beleggingsinstrumenten?

Er zijn verschillende soorten beleggingsinstrumenten waarin je kunt investeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Aandelen
 • Obligaties
 • Beleggingsfondsen
 • Grondstoffen
 • Vastgoed

Belastingvoordeel beleggingen

Wat is het verschil tussen actief en passief beleggen?

Actief beleggen houdt in dat je zelf actief op zoek gaat naar beleggingskansen en hierin investeert. Passief beleggen houdt in dat je belegt in een beleggingsfonds dat de markt volgt, zonder dat er actief beleggingsbeslissingen worden genomen. Actief beleggen heeft potentieel een hoger rendement, maar brengt ook meer risico met zich mee.

Wat zijn de kosten van beleggen?

Beleggen brengt verschillende kosten met zich mee. Zo betaal je vaak transactiekosten bij het kopen en verkopen van beleggingen. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het beheer van je beleggingsportefeuille. Deze kosten worden vaak uitgedrukt in een percentage van het belegde vermogen.

Hoe kun je bepalen welke beleggingen geschikt zijn voor jou?

Het bepalen van welke beleggingen geschikt zijn voor jou hangt af van verschillende factoren, zoals je beleggingsdoelstellingen, je risicobereidheid en je kennis en ervaring op het gebied van beleggen. Het is daarom belangrijk om je goed te laten informeren voordat je gaat beleggen.

Vermogensopbouw en belasting

Hoe kun je beginnen met beleggen?

Als je wilt beginnen met beleggen is het belangrijk om je goed te laten informeren en je beleggingsdoelstellingen duidelijk te hebben. Daarnaast kun je een beleggingsrekening openen bij een bank of beleggingsinstelling en kun je beginnen met het kopen van beleggingen.

Hoe kun je je beleggingsportefeuille beheren?

Het beheren van je beleggingsportefeuille houdt in dat je regelmatig je beleggingen bekijkt en beoordeelt of deze nog passen bij je beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Daarnaast kun je je beleggingsportefeuille aanpassen door beleggingen te kopen of verkopen.

Hoe kun je belastingaangifte doen over je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen?

Als je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen hebt, moet je dit aangeven in je belastingaangifte. Je kunt dit doen via de online belastingaangifte of via een papieren formulier. Het is belangrijk om alle relevante informatie bij de hand te hebben en deze nauwkeurig in te vullen.

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is een belangrijk onderwerp voor mensen die hun geld investeren in verschillende financiële instrumenten. Het is een manier om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen over je inkomsten uit sparen en beleggen. Door je goed te informeren en je beleggingsportefeuille regelmatig te beheren kun je belasting besparen en je vermogen laten groeien.

Leave a Comment